Sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak, tam metin olarak hazırlanan çalışmalar ise çeşitli indekslerde taranan dergilerde ve isteğe bağlı olarak editörlü uluslararası yayın niteliğinde e-kitap olarak yayımlanacaktır.

The International Journal of New Approaches in Social Studies (IJONASS)

Journal of Education and New Approaches (JENA)

International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (Utisgad Journal)

Tam metnini dergilerde yayınlatmak isteyen yazarlarımız tam metin olarak hazırladıkları yayınlarını sempozyumdan sonra uygun dergilerin sistemine yükleyebilirler. Yükleme sırasında sempozyumda sunulduğu bildirilmesi gerekmektedir.
Uluslararası yayınevinde e-kitap olarak yayınlatmak isteyen yazarlarımız için yayınevi ve yayınlanma süreci ile alakalı bilgilendirme ilerleyen günlerde bu sayfadan duyurulacaktır.