SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

IV. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural – ISASEC – 2024), akademik bağlamda, eğitim ve kültür temaları çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı” ana teması ile disiplinler arası bir yaklaşımla yapılan çalışmaların paylaşımını en üst seviyede değerlendirmeyi amaçladığından,

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler

Sağlık Bilimleri

Matematik ve Fen Bilimleri

Spor Bilimleri

Güzel Sanatlar vb. alanlarına ait çalışmalarının ortak bir paydada değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulunun uygun gördüğü, yukarıda belirtilen alanlarda yapılan çalışmalara ait sunumlar yer alacaktır.

 

SYMPOSIUM TOPICS

Since the 4rd International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural – ISASEC 2022 aims to maximize the sharing of studies carried out with an interdisciplinary approach within the framework of education and culture themes in the academic context, it is aimed to evaluate the studies in the following fields on a common ground:

Educational Sciences

Liberal arts

Health Sciences

Mathematics and Science

Sports Sciences

Fine Arts (etc.)

In this context, there will be presentations of the studies carried out in the above-mentioned fields, which are deemed appropriate by the Symposium Organizing Committee and the Scientific Committee.