ISASEC 2024 – Sekreterya

  • Dr. Öğrt. Üyesi Serkan AYTEKİN – Denizli Pamukkale Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Arş. Gör. Mehmet KAVAS – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Alpaslan ADİL – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Emre YEN – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Sultan ÇETİNKAYA – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Tezel MALKOÇOĞLU – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Ayşe AFYONCU – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Hilâl BULUT – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Öğr. Gör. Hande GÖKSEL YÜCE – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE
  • Y.L. Öğrencisi Emel ŞEN – Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE