SERGİ KURALLARI

1- Katılımcı bir veya iki çalışma ile katılabilir.

2- Çalışmalar pano ve şövalede durabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

3- Çalışmanın arkasına mutlaka adres ve iletişim bilgilerinizi yazınız.

4- Sergi katılım ücreti 1000 TL’dir.

5- Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

6- E-katalog yapılacaktır.

7- Katılım ücretinin ödenmesi için son tarihe kadar katalog için gerekli bilgilerin ve katılım ücreti makbuzunun verilecek olan adrese ulaştırılması gerekmektedir.

8- Jüri Kurulu tarafından kabul edilen çalışmalar, en geç belirtilen tarihe kadar verilen adrese elden teslim edilmeli veya kargo ile göndermelidir. Bu tarihten sonra gelen eserler değerlendirilmeyecektir.

9- Çalışmalar, açıklanacak tarihten itibaren belirtilen adrese ücreti ve sorumluluğu sanatçıya ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir.

10- İsteyen sanatçı serginin son günü ve sonrası eserini elden alabilecektir.

11- Eserini kargo ile göndermek isteyenler: Eserlerin Mersin Üniversitesi tarafından belirtilecek adrese ulaştırılması katılıcının sorumluluğundadır ve ilgili masraflar katılımcı tarafından karşılanacaktır.

12- Sergi bitiminde eserlerin katılımcıya gönderilmesi, taşınması ve sergilenmesi esnasında hasar görmesi veya kaybolması gibi olumsuzluklardan, on beş gün içinde geri alınmayan veya kargo ile gönderilmesi durumunda teslim alınmayan ya da katılımcının yanlış adres bildiriminden kaynaklanan çalışmaların geri dönmesinden ve bununla ilgili masraflardan “Küratörler, Sergi Düzenleme Kurulu, Mersin Üniversitesi, Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği” sorumlu değildir.

 

EXHIBITION RULES

1- Participant can participate with one or two works.

2- The works should be designed so that they can stand on the board and easel.

3- Be sure to write your address and contact information on the back of the work.

4- Exhibition participation fee is 1000 Turkish Liras.

5- All participants will be given a certificate of participation.

6- An e-catalogue will be prepared.

7- The deadline for payment of the participation fee will be announced. Until this date, the necessary information for the catalog and the participation fee receipt must be delivered to the address to be given.

8- The works accepted by the Jury Committee must be hand-delivered or sent by courier to the address given by the specified date at the latest. Works received after this date will not be considered.

9- As of the date to be announced, the works will be sent to the specified address by cargo, with the fee and responsibility of the artist.

10- The artist who wishes will be able to receive her/his work by hand on and after the last day of the exhibition.

11- Those who want to send their work by courier: It is the artist’s responsibility to deliver the works to the address specified by Mersin University and the related expenses will be covered by the artist.

12- ‘The Curators, Exhibition Organizing Committee, Mersin University, Education, Culture and Unity Association’ do not accept responsibility for and costs associated with the following possible situations: Problems such as sending, transporting and displaying the works to the artist at the end of the exhibition, such as damage or loss; the return of works not retrieved within fifteen days or that are not received if sent by courier or due to the wrong address notification of the artist.