Saygıdeğer Bilim İnsanları;

19-21 Eylül 2024 tarihlerinde, Mersin Üniversitesi ve Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği işbirliği kapsamında düzenleyeceğimiz “IV. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda (International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural-ISASEC 2024)” siz değerli bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Kongremizin amacı gerek Türkiye gerekse dünya çapında eğitim ve kültür üzerine yapılan akademik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşımını ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Disiplinler arası bir bakış açısı ile düzenleyeceğimiz sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından en üst düzeyde katılım sağlayarak bilgi paylaşımının artırılması hedeflenmektedir. Eğitim ve kültür çerçevesindeki konuların ağırlıklı olarak belirleneceği sempozyumumuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100. Yılı ve 21. Yüzyıl vizyonu çerçevesinde “TÜRKİYE YÜZYILI” sempozyumun ana teması olarak belirlenmiştir.  Sempozyuma katılım için gönderilen çalışmalar, sempozyum düzenleme ve bilim kurullarının onayı ile kabul edilecektir. Bildiriler www.isasec.com.tr web adresine Türkçe ve İngilizce özet olarak yüklenecektir. Uluslararası nitelikte karma sergilerin de düzenleneceği sempozyuma gönderilen çalışmalar sözlü, poster, video sunumlar şeklinde olacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler, gönderildiği dilde, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. Sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak, tam metin olarak hazırlanan çalışmalar ise çeşitli indekslerde taranan dergilerde ve isteğe bağlı olarak editörlü uluslararası yayın niteliğinde e-kitap olarak yayımlanacaktır. Sergiler, poster sunumlar editörlü bir katalog şeklinde basılacaktır. Video sunumlar ise Sempozyum web sayfamızda bir sene süresince açık erişimde yayımlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını 19-21 Eylül 2024 tarihlerinde IV. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda (ISASEC-2024) görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

  

 Prof. Dr. Erol YAŞAR

       Mersin Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Başkanı