Yayın Olanakları

Sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak, tam metin olarak hazırlanan çalışmalar ise çeşitli indekslerde taranan dergilerde ve isteğe bağlı olarak editörlü uluslararası yayın niteliğinde e-kitap olarak yayımlanacaktır.

The International Journal of New Approaches in Social Studies (IJONASS)

Journal of Education and New Approaches (JENA)

International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (Utisgad Journal)