Yayın Olanakları

Sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak, tam metin olarak hazırlanan çalışmalar ise çeşitli indekslerde taranan dergilerde ve isteğe bağlı olarak editörlü uluslararası yayın niteliğinde e-kitap olarak yayımlanacaktır. The International Journal of New Approaches in Social Studies (IJONASS) Journal of Education and New Approaches (JENA) International Journal Read More